اعتراض در بوداپست؛ شیردادن به نوزادان در رستوران مک دونالد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض در بوداپست؛ شیردادن به نوزادان در رستوران مک دونالد

خبر کوتاه

عدادی از مادران بهمراه نوزادانشان در اعتراض به رفتار مدیران یکی از رستورانهای مک دونالد، یک شعبه مک دونالد در بوداپست را اشغال و شروع به شیر دادن به نوزادانشان کردند.

این اعتراضات در حمایت از مادری برگزار شد که در این رستوران اقدام به شیر دادن به نوزادش کرده بود اما مدیران مک دونالد این اقدام او را کاری نامناسب دانسته و از او خواسته بودند شیر دادن به نوزادش را متوقف کند.