اولین اتحاد مدنی همجنسگرایان در رم ایتالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اولین اتحاد مدنی همجنسگرایان در رم ایتالیا

شهر رم، پایتخت ایتالیا برای اولین بار اتحاد مدنی هفده همجنسگرا را به ثبت رساند. این اتفاق در شهری که در دل خود واتیکان، محل زندگی پاپ رهبر کاتولیکهای جهان را دارد از لحاظ نمادین بسیار مهم است و می تواند با واکنشهای مختلف اسقف های اعظم واتیکان مواجه شود.