عتراض گروهی از جدایی طلبان باسک در اسپانیا

عتراض گروهی از جدایی طلبان باسک در اسپانیا

صدها تن از جدایی خواهان باسک با پوشیدن کلاه گیس و صورتهای نقاشی شده در مرکز شهر ویتوریا در شمال اسپانیا در حمایت از آیالا فالدیوار، ایبون استبان و ایگارکی روبلس، اعضای گروه جدایی طلب «سگی» دست به اعتراض زدند. اعضای این گروه پیش از این توسط دادگاه عالی اسپانیا به شش سال زندان محکوم شده اند. در جریان این اعتراض، پلیس دست کم سه تن از اعضای این گروه را بازداشت کرد.

صدها تن از جدایی خواهان باسک با پوشیدن کلاه گیس و صورتهای نقاشی شده در مرکز شهر ویتوریا در شمال اسپانیا در حمایت از آیالا فالدیوار، ایبون استبان و ایگارکی روبلس، اعضای گروه جدایی طلب «سگی» دست به اعتراض زدند. اعضای این گروه پیش از این توسط دادگاه عالی اسپانیا به شش سال زندان محکوم شده اند. در جریان این اعتراض، پلیس دست کم سه تن از اعضای این گروه را بازداشت کرد.

تازه‌ترین ویدیو