مهاجر آفریقایی: به اروپا می آییم تا به شما کمک کنیم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مهاجر آفریقایی: به اروپا می آییم تا به شما کمک کنیم

موضوع مهاجرت های غیر قانونی و چگونگی مهار آن دوشنبه محور اصلی گفتگوهای وزرای اروپایی کشورهای عضو اتحادیه بود.

مهمترین تصمیم اتخاذ شده در اتحادیه مبارزه قاطع با قاچاقچیان انسان در دریا و در کشورهای شمالی آفریقا ازجمله لیبی و تونس بود.

تصمیمهایی که به اعتقاد مهاجران دردی از دردها دوا نمی کند چرا که مهاجرتها تا زمانی که تبعیضها باقی است ادامه خواهد یافت.

یکی از مهاجران در کمپ ایتالیا می گوید: “ می خواهم به همه کشورهای عضو اتحادیه بگویم به ایتالیا کمک کنید تا به داد مهاجران برسد و آنها بتوانند در اروپا کار پیدا کنند. ما به اروپا می آییم تا به شما کمک کنیم. مزاحمتان نیستیم. می آییم تا کشورتان و اروپا پاک کنیم. دورانی که جنگ بود آفریقایی ها سربازان خوبی بودند پدربزرگم در خدمت نهصت مقاومت فرانسه بود و دراینباره با من صحبت کرده بود.”

تنها در سال گذشته تعداد مهاجرانی که به قصد ورود به اروپا از دریای مدیترانه گذشتند بیش از ۵۱ هزار نفر بود و کمتر از دوهزار نفر جانشان را در این سفر مرگ از دست دادند.