دستگیری شش فلسطینی در مراسم «روز یکپارچگی اورشلیم»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دستگیری شش فلسطینی در مراسم «روز یکپارچگی اورشلیم»

در جریان برگزاری مراسم موسوم به «روز یکپارچگی اورشلیم» در این شهر، میان یهودیان افراطی اسراییلی و فلسطینی ها، درگیری هایی بوقوع پیوست که در نتیجۀ آن دست کم شش فلسطینی دستگیر شدند.

این درگیری زمانی رخ داد که هزاران یهودی اسراییلی در حالیکه پرچم های این کشور را در دست داشتند، قصد داشتند با عبور از خیابان های فلسطینی نشین این شهر در بخش قدیمی و شرقی بیت المقدس، خود را به دیوار ندبه برسانند.

به گفتۀ مقامات پلیس این شهر، دو نفر از نیروهای انتظامی این شهر نیز در نتیجۀ پرتاب سنگ از سوی معترضین فلسطینی مجروح شده اند.

در این زد و خورد همچنین، یک فیلمبردار شبکۀ اول تلویزیون فرانسه از سوی یهودیان اسراییلی با چوب پرچم مورد حمله قرار گرفته که به بیمارستان منتقل شده است.

این درگیری ها در حالی روی می دهد که سازمان های مدافع حقوق بشر از افزایش سختگیری ها از سوی دولت اسراییل علیه فلسطینی ها به منظور ممانعت از تردد آزادانه شهروندان عرب و مسلمان در این شهر خبر می دهند.

احمد لبن، عضو سازمان اسراییلی «ایر امیم» یا شهر ملت ها می گوید: «در طول این مراسم، تمامی منطقۀ قدیمی شهر مسدود شده و تردد شهروندان و ساکنان فلسطینی این محلات ممنوع بود. آنها می گویند در این روز احساس زندانی بودن آنهم در داخل خانه های خود را دارند. آنها حق خارج شدن یا ورود به منطقه قدیمی شهر را ندارند. ساکنان فلسطینی این منطقه می گویند در این روزها دائم به آنها حمله می شود و بسیاری از اموالشان نیز تخریب شده است.»

اسراییل روز تصرف کامل این شهر را به نام «روز یکپارچگی اورشلیم» ثبت کرده و از ۴۸ سال پیش تاکنون، هر سال و در این روز یهودیان اسراییل با راهپیمایی و عبور از خیابان های این شهر، تسخیر کامل اورشلیم و خارج کردن آن از دست نیروهای عرب را جشن می گیرند.

شهر اورشلیم که مسلمانان آن را بیت المقدس می نامند، در سال ۱۹۶۷ و در پی جنگ شش روزه از دست اردن که بر بخش های شرقی تسلط داشت، خارج و ضمیمۀ بخش غربی شد که در اختیار اسراییل قرار داشت.