تلاش برای بازگشت به زندگی در نپال

تلاش برای بازگشت به زندگی در نپال

پس از وقوع دو زمین لرزه مرگبار در نپال، بازماندگان در کاتماندو در تلاش هستند تا زندگی عادی را از سر بگیرند.

پس از وقوع دو زمین لرزه مرگبار در نپال، بازماندگان در کاتماندو در تلاش هستند تا زندگی عادی را از سر بگیرند.

تازه‌ترین ویدیو