«زنان الجزایر» به قیمت ۱۷۹ میلیون دلار به فروش رفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
«زنان الجزایر» به قیمت ۱۷۹ میلیون دلار به فروش رفت

تابلویی با نام «زنان الجزایر» اثر پیکاسو، نقاش معروف اسپانیایی به قیمت ۱۷۹ میلیون دلار در حراج کریستی به فروش رفت. این اثر هنری در فاصلۀ ۱۱ دقیقه از آغاز حراج آن بفروش رفت و بدین ترتیب لقب گران ترین تابلوی نقاشی به فروش رفته در یک حراجی عمومی در دنیا را به خود اختصاص داد.

پیکاسو زنان الجزایر را در سال ۱۹۵۵ خلق کرده است. قیمت پایۀ این تابلو ۱۴۰ میلیون دلار تعیین شده و به یک مجموعۀ شخصی تعلق داشت. تابلوی زنان الجزایر یکبار دیگر نیز در سال ۱۹۹۷ توسط حراج کریستی به قیمت ۳۲ میلیون دلار بفروش رفته بود.

رکورد خرید خصوصی گران ترین تابلوی جهان به اثری به نام «کی ازدواج می کنی»، از پل گوگن، نقاش فرانسوی اختصاص دارد که چندی پیش در سوییس و از سوی خانوادۀ سلطنتی قطر خریداری شد. اثر مذکور در سال ۱۸۹۲ خلق شده است.