بریتانیا؛ دیوید کامرون اعضای جدید کابینه را معرفی کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بریتانیا؛ دیوید کامرون اعضای جدید کابینه را معرفی کرد

دیوید کامرون که حزب محافظه کار تحت رهبری او، در انتخابات اخیر بریتانیا اکثریت کرسی های پارلمان را بدست آورد با معرفی برخی وزرای جدید، تغییراتی را در دولت تازه بوجود آورد.

نخستین فردی که احتمال می رفت پست وزارت در کابینه دریافت کند، بوریس جانسون شهردار لندن بود با این حال او بعنوان وزیر انتخاب نشد و نقش مشاور را در کابینه بدست آورد. او گفته است که ترجیح می دهد تا پایان دوره مسئولیتش در یک ساله آینده، شهردار لندن باقی بماند.

امبر راد فرد دیگری است که بعنوان وزیر انرژی و تغییرات اقلیمی منصوب شد. تعداد زنان در کابینه جدید افزایش یافته با این حال وزرای کلیدی کابینه در پست های خود ابقا شده اند.

همچنین از تغییراتی که امروز در کابینه صورت گرفت، ساجد جاوید، وزیر پیشین فرهنگ، در کابینه جدید بعنوان وزیر تجارت انتخاب شده است.

به اعتقاد ناظران، آقای کامرون که طی پنج سال گذشته، دولت ائتلافی با لیبرال دموکراتها را رهبری می کرد، اکنون با توجه به احراز اکثریت کرسی های پارلمان توسط حزب محافظه کار، یک دولت همگن را با قدرتی بیشتر اداره خواهد کرد.