اتوبوس حامل کارمندان دولت هدف حمله انتحاری در کابل

اتوبوس حامل کارمندان دولت هدف حمله انتحاری در کابل
نگارش از Euronews

خبر کوتاه حمله یک بمب گذار انتحاری به اتوبوس حامل کارمندان دولتی در کابل مرگ سه تن را در پی داشت. گروه طالبان مسئولیت این حمله را که در نزدیکی دفتر

خبر کوتاه

حمله یک بمب گذار انتحاری به اتوبوس حامل کارمندان دولتی در کابل مرگ سه تن را در پی داشت.
گروه طالبان مسئولیت این حمله را که در نزدیکی دفتر دادستان کل افغانستان در غرب پایتخت رخ داد، پذیرفته است.

درگیری و خشونت در افغانستان از زمان ترک نیروهای خارجی از سال گذشته همچنان ادامه دارد و بیشترین قربانیان نیز شهروندان عادی هستند.

مطالب مرتبط