طوفان و گردباد در شمال آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
طوفان و گردباد در شمال آلمان

طوفان شدیدی روز سه شنبه، شمال آلمان را دستخوش ویرانی کرد.

طوفان در شهر “بوتزو” خرابی زیادی به بار آورد. ساختمان ها از شدت باد صدمه دیدند. خودروهای زیادی آسیب دیدند وعده ای در اثر سقوط درخت ها زخمی شدند. یک نفر نیز در هامبورگ به علت اصابت تکه پاره ها جان خود را ازدست داد.
میزان خرابی ها پس از کمک رسانی های اولیه باید بررسی شود

یکی از ساکنان بوتزو می گوید: “تا به حال چنین چیزی در زندگی ندیده بودم، دیوانگی محض است. صدها درخت واژگون شده اند، کاملاً از ریشه درآمده اند، سقف ها کنده شده اند، چه می توان گفت. چنین چیزی را هر روز تجربه نمی کنید.”

پیش بینی می شود که طوفان های دیگری در چند روز آینده به سایر نقاط آلمان خواهد رسید.