روایت زنان آزاد شده از اسارت بوکوحرام

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
روایت زنان آزاد شده از اسارت بوکوحرام

تعدادی از زنانی که بتازگی توسط عملیات ارتش نیجریه در شمال شرق این کشور از دست گروه اسلامگرای بوکوحرام آزاد شدند از دوران اسارت خود سخن گفتند. این زنان نقاط ضعف این گروه و رنجها و آلامی را که در طی اسارت متحمل شدند، روایت کرده اند.

یکی از آنها از تنش های حاکم در میان اعضای بوکوحرام می گوید: “آنها معمولا از این مسئله شکایت می کردند که فرماندهشان که البته من نامش را به یاد ندارم در نبردها به نام دین آنها را فریب می دهد و ترغیبشان می کند که بجنگند و بکشند. آنها نیز این کار را انجام می دادند. آنها همچنین در زمینه سلاح و نیز سوخت برای خوردوهای جنگی در مضیقه بودند.”

بخش عمده ای از زنان آزاد شده گفته اند که در طول اسارت یا تن به بردگی جنسی داده اند و یا مجبور به ازدواج اجباری با اعضای این گروه تروریستی بوده اند.

یکی دیگر از زنان آزاد شده در این باره می گوید: “وقتی قبول نکردم که زن یکی از آنها شوم شروع کردند به فروختن من همچون برده ها. برخی از ما مجبور بودیم برای همسران این فراد در خانه کار کنیم. اغلب افرادی که ما را می خریدند، جنگجویان بوکوحرام بودند.”

این افراد به همراه فرزندانشان دراردوگاههای سازمان ملل متحد نگهداری می شوند تا قبل از بازگشت به زندگی عادی تحت درمانهای پزشکی و روحی روانی قرار گیرند. بر اساس آمار منتشر شده بیش از دویست تن از زنانی که از بند جنگجویان بوکوحرام آزاد شده اند، باردار شدن خود را تایید کرده اند.

این در حالی است که از سرنوشت دویست و نوزده دختر دبیرستانی به گروگان گرفته شده توسط بوکوحرام در آوریل سال گذشته هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست.