انتخابات بریتانیا؛ حزب کارگر و محافظه کار شانه به شانۀ هم قرار دارند

انتخابات بریتانیا؛ حزب کارگر و محافظه کار شانه به شانۀ هم قرار دارند
نگارش از Euronews

در حالیکه تنها دو روز به انتخابات مجلس عوام بریتانیا باقی مانده است، نظرسنجی ها از رقابت تنگاتنگ میان دو حزب محافظه کار و کارگر این جزیرۀ پادشاهی خبر

در حالیکه تنها دو روز به انتخابات مجلس عوام بریتانیا باقی مانده است، نظرسنجی ها از رقابت تنگاتنگ میان دو حزب محافظه کار و کارگر این جزیرۀ پادشاهی خبر می دهند.

بر طبق این نظرسنجی ها، حزب محافظه کار بریتانیا به رهبری دیوید کامرون با ۳۴ درصد آرا در صدر قرار دارد و حزب کارگر به رهبری اد میلیبند تنها با فاصلۀ یک درصد حزب حاکم را دنبال می کند.

با توجه به نتایج این نظرسنجی ها، تشکیل دولت ائتلافی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و رهبران احزاب بریتانیا همزمان با نزدیک شدن به آخرین روز مهلت قانونی برای تبلیغات، کارزار انتخاباتی خود را سرعت بخشیده اند.

دیوید کامرون، نخست وزیر کنونی بریتانیا با اشاره به همین موضوع در نطق تبلیغاتی در روز دوشنبه خطاب به هواداران خود گفت: «در آخرین ساعات این کارزار، شما می توانید با یک انتخاب متفاوت، کشور را به جلو پیش ببرید. با انتخاب اد میلیبند و یا حزب ملی اسکاتلند به عقب برنگردید. همۀ مساله این است.»

اد میلیبند که حزبش تنها یک درصد از حزب محافظه کار فاصله دارد نیز امیدوار است آرای بیشتری را نسبت به رقیب دیرینۀ حزب کارگران بریتانیا کسب کند. وی نیز در آخرین ساعات مهلت قانونی تبلیغات، از هوادارن خود خواست برای داشتن کشوری که برای کارگران کار می کند، یک دولت کارگر انتخاب کنند.

با استناد به همین نظرسنجی ها، هیچکدام از این دو حزب از اکثریت برخوردار نیستند و هر کدام از آنها مجبورند برای تشکیل دولت با احزاب دیگر ائتلاف کنند. حزب یوکیپ به رهبری نایجل فاراژ و حزب ملی اسکاتلند که هدایت آن را نیوکلا استرجن بعهده دارد، امیدوارند با کسب آرای بیشتر نسبت به انتخابات گذشته، وارد دولت ائتلافی شوند.

انتخابات مجلس بریتانیا قرار است روز پنجشنبه، هفتم مه برگزار شود. مجلس عوام بریتانیا ۶۵۰ کرسی دارد که همراه با مجلس اعیان، پارلمان بریتانیا را تشکیل می دهد.

مطالب مرتبط