شیلی در راه تدوین قانون اساسی جدید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شیلی در راه تدوین قانون اساسی جدید

میشل باشله، رییس جمهوری شیلی روز سه شنبه گفت که از ماه سپتامبر و از طریق مجلس موسسان، یک قانون اساسی جدید برای این کشور تدوین خواهد شد. قانون اساسی کنونی شیلی در سال ۱۹۸۰ میلادی در دوران دیکتاتوری آگوستو پینوشه تدوین شد.

میشل باشله، رییس جمهوری شیلی گفت: «اعلام می کنم که از ماه سپتامبر، ما یک فرایند تدوین قانون اساسی خواهیم داشت. همه شهروندان می توانند از طریق گفت وگو، بحث و مشاوره در نگارش منشور جدید یاری کنند. منشوری که کاملا دموکراتیک و مردمی خواهد بود.»

سالهاست که بسیاری از مردم شیلی با برگزاری تظاهرات گوناگون خواستار ایجاد قانون اساسی جدید در این کشور شده اند.

بازنگری قانون اساسی شیلی یکی از وعده های انتخاباتی میشل باشله در سال ۲۰۱۳ میلادی بود.

رییس جمهور سوسیالیست شیلی هدف خود را اصلاح گسترده جامعه از جمله بخش آموزش و قوانین مربوط به کار عنوان کرده بود.

قانون اساسی جدید باید به تصویب پارلمان برسد.

آگوستو پینوشه که تا سال ۱۹۹۰ میلادی در راس قدرت در شیلی بود، در سال ۲۰۰۶ بدون آنکه به دلیل جنایات صورت گرفته در دوران دیکتاتوری نظامی اش، تحت محاکمه قرار گیرد، در سن ۹۱ سالگی درگذشت.