صعود مرد عنکبوتی فرانسه از آسمانخراش پاریس به یاد قربانیان نپال

صعود مرد عنکبوتی فرانسه از آسمانخراش پاریس به یاد قربانیان نپال

الن روبرت، کوهنورد فرانسوی که به مرد عنکبوتی شهرت دارد.، به یاد قربانیان زمین لرزه نپال، از آسمانخراش ۲۱۰ متری در شهر پاریس صعود کرد.

الن روبرت، کوهنورد فرانسوی که به مرد عنکبوتی شهرت دارد.، به یاد قربانیان زمین لرزه نپال، از آسمانخراش ۲۱۰ متری در شهر پاریس صعود کرد.

تازه‌ترین ویدیو