تظاهرات در اعتراض به خشونت علیه خارجی ها در آفریقای جنوبی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات در اعتراض به خشونت علیه خارجی ها در آفریقای جنوبی

صدها تن از ساکنان شهر کیپ تاون در آفریقای جنوبی ضمن برپایی تظاهرات نسبت به رواج خشونت و بیگانه ستیزی در این کشور اعتراض کردند.

این اعتراض ها در پی افزایش خشونت علیه سیاه پوستان مهاجر به آفریقای جنوبی صورت گرفت. اقدام های خشونت آمیز برخی گروهها تا کنون مرگ دستکم ۷ تن را در پی داشت است.

این تظاهرات با همکاری ۲۰ نهاد اجتماعی و در مقابل پارلمان این کشور برگزار شد.

یکی از تظاهرکنندگان می گوید: « همه ما یکی هستیم. همه آفریقایی ها یکسان هستند. نباید یکدیگر را بکشیم. همانطور که رئیس جمهوری این کشور نیز گفته است ما هم در رشد اقتصاد این کشور سهیم هستیم. باید یادآوری کنم که که اکثریت خارجی ها در این کشور پناهنده هستند . بنابراین به هر نوعی از راسیسم و بیگانه ستیزی نه می گوییم.»

این تظاهرات تحت تدابیر امنیتی از سوی پلیس برگزار شد. طی هفته های اخیر، خشونت علیه خارجی ها به خصوص در شهرهای ژوهانسبورگ و دوربان افزایش یافته است.
پلیس آفریقای جنوبی روز چهارشنبه از دستگیری ۱۱ مظنون به همکاری در قدام به خشونت علیه خارجی ها در شهر ژوهانسبورگ خبر داد.

به گفته پلیس تاکنون ۳۰۰ تن به اتهامی مشابه بازداشت شده اند.