یک الماس صد عیاری کم نظیر به حراج گذاشته می شود

یک الماس صد عیاری کم نظیر به حراج گذاشته می شود
نگارش از Euronews

خبر کوتاه حراج خانه آمریکایی ساتبیز، برای به حراج گذاشتن یک الماس زمرد کم نظیر صد عیاری آماده می شود. انتظار می رود این الماس به قیمت بیست و پنج

خبر کوتاه

حراج خانه آمریکایی ساتبیز، برای به حراج گذاشتن یک الماس زمرد کم نظیر صد عیاری آماده می شود.

انتظار می رود این الماس به قیمت بیست و پنج میلیون دلار به فروش برسد.

مطالب مرتبط