مهاجران از میان امواج ساحل سیسیل نجات یافتند

مهاجران از میان امواج ساحل سیسیل نجات یافتند

امدادگران ایتالیایی حدود هزار و هفتصد مهاجر غیرقانونی را از میان امواج در ساحل سیسیل نجات داده و به خشکی رساندند. آنان که سرنشین تعدادی قایق بودند عمدتا اهالی سوریه و اریتره هستند. این مهاجران برای رسیدن به کشورهای اروپایی با سوار شدن بر قایق های غیر استاندارد جان خود را به خطر می اندازند.

امدادگران ایتالیایی حدود هزار و هفتصد مهاجر غیرقانونی را از میان امواج در ساحل سیسیل نجات داده و به خشکی رساندند. آنان که سرنشین تعدادی قایق بودند عمدتا اهالی سوریه و اریتره هستند. این مهاجران برای رسیدن به کشورهای اروپایی با سوار شدن بر قایق های غیر استاندارد جان خود را به خطر می اندازند.

تازه‌ترین ویدیو