اعتراض مردم فرانسه به سیاستهای ریاضت اقتصادی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض مردم فرانسه به سیاستهای ریاضت اقتصادی

بنا به درخواست اتحادیه های کارگری کشور فرانسه، دهها هزار نفر روز پنجشنبه به خیابانهای پاریس، لیون، مارسی و دیگر شهرهای بزرگ این کشور آمدند تا به سیاستهای دولت در کاهش سطح هزینه های عمومی اعتراض کنند.

به گفته معترضان اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی منجر به کاهش سطح خدمات عمومی و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.

یکی از معترضان می گوید: «این تغییرات تمام دستاوردهای اساسی قانون کار از سال ۱۹۳۶ تاکنون و حتی قبل از آن را به چالش می کشد. ما به قرن نوزده برگشتیم. این شگفت انگیز است.»

در همین روز اعتصاب کارکنان برج ایفل و پیوستن آنها به معترضان نیز منجر به آن شد که این مرکز مهم توریستی فرانسه برای ساعتها به روی گردشگران بسته شود.

شهروند دیگری نیز می گوید: «بودجه ای که دولت در اختیار بیمارستانها و سایر مراکز می گذارد، کمتر و کمتر می شود. باید یک کاری کرد.»

در این روز در مجموع هفتاد تظاهرات در نقاط مختلف کشور برگزار شد. مسئولان اتحادیه های کارگری ضمن ابراز خشنودی از حضور مردم در این تجمعات، اعلام کردند به این ترتیب نارضایتی های عمومی از سیاستهای دولت بویژه سیاستهای ریاضت اقتصادی منعکس شد.