پراگ؛ ارسال اشتباه محموله کوکائین در بسته های موز

پراگ؛ ارسال اشتباه محموله کوکائین در بسته های موز
نگارش از Euronews

خبر کوتاه در یک محموله موز که از کلمبیا برای فروشگاه لیدل در پراگ ارسال شده بود، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم کوکائین پیدا شد. پلیس پراگ می گوید ظاهرا

خبر کوتاه

در یک محموله موز که از کلمبیا برای فروشگاه لیدل در پراگ ارسال شده بود، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم کوکائین پیدا شد.

پلیس پراگ می گوید ظاهرا قاچاقچیان کلمبیایی بر اثر اشتباه این محموله مواد مخدر را به جای محموله موز به پراگ ارسال کرده اند. در پی این رخداد، پلیس در اقدامی ویژه تمام بارهای رسیده از آمریکای جنوبی را مورد بررسی قرار داد.

مطالب مرتبط