تظاهرات ضد اسلامی و برخورد با مخالفان نژاد پرستی در استرالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات ضد اسلامی و برخورد با مخالفان نژاد پرستی در استرالیا

طرفداران یک گروه نژادپرست ضد اسلامی با طرفداران یک گروه ضد نژادپرستی در شهرهای مختلف استرالیا از جمله ملبورن و سیدنی با یکدیگر درگیر شدند.

پلیس تلاش کرد تا تظاهرکنندگان این دو گروه را از هم جدا کند.

برخی گزارشها از زخمی شدن چند نفر در این رویارویی حکایت دارد.

یکی از طرفداران گروه ضد نژاد پرستی می گوید: “ما اینجا هستیم تا از حقوق تمام کسانی که اینجا زندگی می کنند دفاع کنیم.”

دیگری هم می گوید:“آنها با این مهاجران مشکل دارند. آنها نمی فهمند. آنها فقط از این مردم می ترسند. ما بعنوان استرالیایی می بایست از مهاجران استقبال کنیم.”

معترضان ضد اسلامی جنبش موسوم به “استرالیا را پس بگیرید” در حالی که پرچم استرالیا را در دست داشتند، شعار “استرالیا آری، شریعت نه” را سر می دادند.

شرمون برجس، از برگزارکنندگان تظاهرات ضد اسلامی در توجیه اقدامشان می گوید: “هفت اسلامگرا می خواستند استادیوم بزرگ ملبورن را منفجر کنند. اگر آنها موفق به این کار می شدند هزاران زن و مرد و کودک کشته می شدند. یکی از افراد دستگیر شده به مدت نوزده سال با کمکهای دولتی در استرالیا زندگی کرده است.”

جنبش “استرالیا را پس بگیرید” مورد حمایت حزب راست افراطی این کشور موسوم به “ملت واحد” است.