پاپ فرانچسکو پای ۱۲ زن و مرد زندانی را شستشو داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پاپ فرانچسکو پای ۱۲ زن و مرد زندانی را شستشو داد

خبر کوتاه

پاپ فرانچسکو به مناسبت پنج شنبه مقدس، در زندانی در رم، پای ۱۲ مرد و زن زندانی را شستشو داد و بر پای آنها بوسه زد.

در این مراسم نمادین پاپ در سخنانی گفت که دعا می کند خداوند پلیدی ها را از او دور کند تا او هم بتواند همانند مسیح در خدمت مردم باشد.