جنجال بر سر اندازه قایق های «جام آمریکا»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جنجال بر سر اندازه قایق های «جام آمریکا»

جنجال بر سر اندازه قایق های بادبانی حاضر در «جام آمریکا» همچنان ادامه دارد. اکنون چهار تیم از شش تیم شرکت کننده در این مسابقات که قرار است سال ۲۰۱۷ برگزار شود با امضاء بیانیه ای به شکایت دو تیم دیگر یعنی تیم های نیوزیلند و ایتالیا اعتراض کردند.

آنها مدعی اند که هر شش تیم، ماه پیش توافق کرده بودند که به منظور کاهش مخارج ساخت و نگهداری قایق ها، مدل آنها از کاتاماران ۱۹ متری به چند دکل ۱۵ متری تغییر یابد.

این چهار تیم در بیانیه خود، شکایت ناگهانی تیم های ایتالیایی و نیوزیلندی به نهاد داوری این مسابقات را نومید کننده توصیف کرده اند و خواستار تجدید نظر آنها شدند.

هنوز پاسخی از سوی این دو تیم منتشر نشده است.