تصاویری از اضطراب و فرار توریست ها در موزه باردوی تونس
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تصاویری از اضطراب و فرار توریست ها در موزه باردوی تونس

این تصاویرِ کانال تلویزیونی لا رپوبلیکای ایتالیاست، تصاویری غیرحرفه ای که گردشگران را در لحظه حمله مهاجمان به موزه باردو در پایتخت تونس نشان می دهد. این تصاویر مربوط به تور گردشگری مارسلّو و ماریا ریتا سالواتوری است و در ۲۴ ماه مارس منتشر شده است.

این تصاویرِ کانال تلویزیونی لا رپوبلیکای ایتالیاست، تصاویری غیرحرفه ای که گردشگران را در لحظه حمله مهاجمان به موزه باردو در پایتخت تونس نشان می دهد. این تصاویر مربوط به تور گردشگری مارسلّو و ماریا ریتا سالواتوری است و در ۲۴ ماه مارس منتشر شده است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست