تردد خودروها با پلاک زوج در پاریس ممنوع شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
تردد خودروها با پلاک زوج در پاریس ممنوع شد

مقامات فرانسه برای کنترل آلودگی هوا در پاریس، روز دوشنبه تردد نیمی از خودروها را در این شهر و ۲۲ حومه آن ممنوع اعلام کردند. قرعه ممنوعیت تردد بنام رانندگانی افتاده که آخرین شمارۀ پلاک خودروهای آنها زوج است.

حدود ۷۵۰ پلیس هم مامور شده اند تا دستور شهردار پاریس را که از ساعت پنج و نیم صبح امروز دوشنبه لازم اجراست، تضمین کنند.

گردشگ
ران و آنهایی که از خارج و یا نقاط دیگر فرانسه وارد پاریس می شدند، راضی و خرسند بودند، مانند زنی که از ترافیک سبک امروز پاریس خوشحال بود و آن را در کنترل آلودگی هوا نیز مفید می دانست.

اما خانم دیگری منتقد تصمیم شهرداری پاریس و معتقد بود که مسئولان برای کاهش آلودگی باید سراغ سازندگان خودروها بروند و به جای ممانعت از تردد خودروها، راه حلهایی خلاقانه پیدا کنند.

امروز دوشنبه هزینه تردد با سیستم حمل و نقل شهری در پاریس مجانی است، اما اگر خودرویی که آخرین شماره پلاک آنها رقم فرد نیست در پاریس تردد کند، راننده آن باید بلافاصله ۲۲ یورو و اگر ممکن نبود، در مدت معینی ۳۵ یورو جریمه بپردازد.