درگیریهای مرگبار میان پلیس مکزیک و مردان مسلح متعلق به کارتلهای مواد مخدر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درگیریهای مرگبار میان پلیس مکزیک و مردان مسلح متعلق به کارتلهای مواد مخدر

ده نفر در درگیریهای گسترده میان نیروهای پلیس و اعضای یکی ازکارتلهای مهم مواد مخدر در غرب مکزیک باخته اند. در میان قربانیان نام پنج تن از نیروهای پلیس مکزیک دیده می شود. هشت پلیس دیگر هم در این درگیریها زخمی شده اند.