بیش از ۲۰۰ زخمی در جریان درگیری های فرانکفورت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بیش از ۲۰۰ زخمی در جریان درگیری های فرانکفورت

همزمان با افتتاح مقر جدید بانک مرکزی اروپا در شهر فرانکفورت آلمان هزاران معترض سیاست های ریاضت اقتصادی از سراسر اروپا در این شهر گرد آمده و دست به اعتراض زدند.

در جریان این اعتراضات که به درگیری با پلیس منجر شد ۱۰۷ معترض زخمی و حدود ۵۰۵ نفر نیز بازداشت شدند. پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک آور و فلفل و همچنین ماشین آبپاش استفاده کرد.

یکی از معترضان درباره دلایل مخالفتش با سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی اروپا چنین گفت: «جدا از تمام مسائل، بانک مرکزی اروپا نماد سیاست های پولی و قدرت سرمایه داری در این قاره است. افراد زیادی از کشورهای مختلف در اینجا گرد آمدند تا با این سیاستها مبارزه کنند. این مسئله مهمی است.»

به گفته مقامات شهر فرانکفورت در جریان درگیری ها کم و بیش ۹۴ پلیس زخمی و ۷ خودروی این نهاد به آتش کشیده شدند.

اتحادیه های کارگری که برگزارکنندگان این تجمع بودند می گویند بیش از ۱۰ هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند.

ساختمان زیبا و نوساز بانک مرکزی اروپا حدود یک میلیارد و سیصد میلیون یورو هزینه در بر داشته، هزینه ای که به گفته اتحادیه کارگری غیرضروری بوده است .