سوگواری مسیحیان پاکستان

سوگواری مسیحیان پاکستان

مسیحیان در سراسر پاکستان روز دوشنبه، ۱۶ مارس به سوگ قربانیان انفجار دو کلیسا در لاهور نشستند. این دو انفجار حداقل ۱۵ کشته و چندین زخمی برجای گذاشت.

مسیحیان در سراسر پاکستان روز دوشنبه، ۱۶ مارس به سوگ قربانیان انفجار دو کلیسا در لاهور نشستند. این دو انفجار حداقل ۱۵ کشته و چندین زخمی برجای گذاشت.

تازه‌ترین ویدیو