شهرها و مردم سبز پوش در جشن روز سنت پاتریک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شهرها و مردم سبز پوش در جشن روز سنت پاتریک

خبر کوتاه

جشن و کارناوال به مناسب روز سنت پاتریک، یکی از مهمترین جشن های مردم ایرلند.

روز هفدهم ماه مارس مردم ایرلند و بسیاری دیگر از نقاط جهان از رم تا ریودوژانیرو و از لندن تا لاس وگاس بمناسب روز سنت پاتریک سبز پوش می شوند.

شبدر سه برگ که توسط سنت پاتریک کاتولیک برای توضیح تثلیث به کار می رفته، نماد این روز و الهام بخش رنگ سبز لباس ها و کارناوال هاست.