لیبی؛ درگیری میان داعش و نیروهای وفادار به طرابلس ساکنان سرت را فراری داد

لیبی؛ درگیری میان داعش و نیروهای وفادار به طرابلس ساکنان سرت را فراری داد
نگارش از Euronews

پس از دو روز درگیری میان نیروهای داعش و پیکارجویان وفادار به دولت مستقر در طرابلس بسیاری از ساکنان سرت از این شهر ساحلی در لیبی گریختند و راهی مصراته

پس از دو روز درگیری میان نیروهای داعش و پیکارجویان وفادار به دولت مستقر در طرابلس بسیاری از ساکنان سرت از این شهر ساحلی در لیبی گریختند و راهی مصراته شده اند.

گزارش ها از کمبود مواد غذایی و سوخت حکایت دارد. ساکنان این شهر با ناامنی فزاینده نیز روبرو هستند.

نیروهای داعش عقب نشینی خود در تکریت عراق را در لیبی و در سایه هرج و مرج حاکم جبران می کنند.

هرج و مرجی که پس از سقوط معمر قذافی، لیبی را به صحنه قدرت نمایی گروه های مسلح تبدیل کرد و در پی آن دو دولت رقیب و در حال جنگ، یکی در طرابلس و دیگری در طبروق ظهور کرد.

گروه داعش که علاوه بر عراق و سوریه در لیبی نیز در صدد توسعه قلمروی خود است با نفوذ در گروه های مسلح محلی توانسته کنترل برخی ساختمان های دولتی از جمله یک بیمارستان و یک دانشگاه را در اختیار گیرد.

مطالب مرتبط