همدردی کودکان فلسطینی با قربانیان زمین لرزه و سونامی ژاپن

همدردی کودکان فلسطینی با قربانیان زمین لرزه و سونامی ژاپن

کودکان فلسطینی با به پرواز درآوردن بادبادک های طراحی شده، یاد قربانیان زمین لرزه و سونامی مرگبار ژاپن را گرامی داشتند.

کودکان فلسطینی با به پرواز درآوردن بادبادک های طراحی شده، یاد قربانیان زمین لرزه و سونامی مرگبار ژاپن را گرامی داشتند.

تازه‌ترین ویدیو