خیز حزب زنان متعصب و مذهبی برای کنست اسرائیل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خیز حزب زنان متعصب و مذهبی برای کنست اسرائیل

کمتر از یک هفته به برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل باقی است. یکی از احزاب جدیدی که می خواهد برای اولین بار در این دوره از انتخابات کنست شرکت کند، بزخوتان (B’ZCHUTAN)، حزب زنان یهودی بسیار متعصب و مذهبی است.

موسس و رهبر این حزب، روث کولیان ۳۳ ساله و مادر چهار فرزند معتقد است دولت اسرائیل در دفاع از حقوق زنان متعصب یهودی کاری نکرده است و حزبش می خواهد صدای زنان بسیار متعصب و مذهبی در کنست باشد.

یک زن جوان متعصب و مذهبی و مخالف حضور زنان در صحنه سیاست اسرائیل که نخواست نامش قید شود گفت:«درست نیست زنی به جایگاه خود در خانه مقید نباشد و خود را از شوهرش بالاتر ببیند.»

حزب خانم کولیان در جامعه اسرائیل از هم اکنون علاوه بر زنان یهودی متعصب با انتقاد و مخالفت بسیار مردان متعصب یهودی مواجه شده است که می گویند حفاظت از منافع زنان بر عهدۀ مردان است.

تعداد زنان نماینده در کنست کنونی اسرائیل با۱۲۰ عضو، ۲۷ نفر است.