پرتاب محموله های ماریجوانا به بیرون خودرو در جریان تعقیب و گریز پلیس آریزونا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پرتاب محموله های ماریجوانا به بیرون خودرو در جریان تعقیب و گریز پلیس آریزونا

قاچاقچیان مواد مخدر در ایالت آریزونای آمریکا، در حالی که تحت تعقیب پلیس قرار گرفته بودند، محموله های ماریجوانای خود را از شیشه خودریشان به پیرون پرتاب کردند.

این قاچاقچیان پس از تعقیب طولانی نیروهای پلیس ودرویشان را ترک کرده و پا به فرار می گذارند . پلیس از این افراد بیش از ۳۷۴ پوند ماریجوانا کشف و ضبط کرد.