بیست و پنجمین سالگرد ایجاد تلسکوپ فضایی هابل

بیست و پنجمین سالگرد ایجاد تلسکوپ فضایی هابل
نگارش از Euronews

در بیست و چهارم آوریل 1990، فضاپیمای دیسکاوری، زمین را با تلسکوپ فضایی هابل ترک کرد. فردای آن روز این تلسکوپ در فضا رها شد و دید انسان نسبت یه فضا را

در بیست و چهارم آوریل 1990، فضاپیمای دیسکاوری، زمین را با تلسکوپ فضایی هابل ترک کرد.

فردای آن روز این تلسکوپ در فضا رها شد و دید انسان نسبت یه فضا را تغییر داد.

هابل در بیست و پنجمین سالگرد ایجاد آن نیز با ارسال تصاویر بی بدیل از فضا همچنان پیشرو بسیاری از اکتشافات جدید است.

از سال 1993 تا 2009، چندین عملیات تعمیر و نگه داری بر روی این تلسکوپ فضایی انجام شده است.

این طرح حاصل همکاری ناسا و آژانس هوا فضای اروپاست.