سقوط یک هلیکوپتر در آمریکا و کشته شدن خلبان آن

سقوط یک هلیکوپتر در آمریکا و کشته شدن خلبان آن
نگارش از Euronews

خبر کوتاه بر اثر سقوط یک هلیکوپتر در ایالت میسوری آمریکا یک خلبان کشته شد. بنا به گزارش ها این هلیکوپتر در نزدیکی یک بیمارستان و برای سوار کردن یک

خبر کوتاه

بر اثر سقوط یک هلیکوپتر در ایالت میسوری آمریکا یک خلبان کشته شد. بنا به گزارش ها این هلیکوپتر در نزدیکی یک بیمارستان و برای سوار کردن یک خدمه دیگر قصد فرود داشته است.

گفته می شود که خلبان کشته شده، تنها خدمه سوار بر این هلیکوپتر بوده است.

مطالب مرتبط