خانه های تخریب شده در اثر آتش سوزی در کیپ تاون

خانه های تخریب شده در اثر آتش سوزی در کیپ تاون

مقام های رسمی در آفریقای جنوبی می گویند، در پی حریق در شهر کیپ تاون، تعدادی خانه مسکونی تخریب شده است و عملیات اطفاع حریق همچنان ادامه دارد.

مقام های رسمی در آفریقای جنوبی می گویند، در پی حریق در شهر کیپ تاون، تعدادی خانه مسکونی تخریب شده است و عملیات اطفاع حریق همچنان ادامه دارد.

تازه‌ترین ویدیو