تظاهرات "صلح سبز" علیه قاچاق چوب در اروپا

تظاهرات "صلح سبز" علیه قاچاق چوب در اروپا

تعدادی از فعالان گروه موسوم به “صلح سبز” با قرار دادن حدود ۴ تن قطعات چوب در مقابل ساختمان وزارت محیط زیست در پاریس در اعتراض به قاچاق چوب در اروپا تظاهرات کردند.

تعدادی از فعالان گروه موسوم به “صلح سبز” با قرار دادن حدود ۴ تن قطعات چوب در مقابل ساختمان وزارت محیط زیست در پاریس در اعتراض به قاچاق چوب در اروپا تظاهرات کردند.

تازه‌ترین ویدیو