دوچرخه سواری کوهستان در قلب شهر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دوچرخه سواری کوهستان در قلب شهر

مطابق هر سال شهر والپارایزو شیلی میزبان مسابقات دوچرخه سواری «سرو آباخو» بود. مسابقه ای نامتعارف که بین ده ها دوچرخه سوار کوهستان در قلب سومین شهر بزرگ شیلی برگزار می شود.
فلیپ پولس از کشور اسلواکی مسیر هزار و هفتصد متری این مسابقه را در ۲ دقیقه و ۲۸ ثانیه و ۶ صدم ثانیه پیمود و قهرمان این دوره لقب گرفت.