شش سال زندان برای کارفرمای شکنجه گر هنگ کنگی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شش سال زندان برای کارفرمای شکنجه گر هنگ کنگی

یک زن هنگ کنگی به اتهام شکنجه و بدرفتاری با خدمتکار اندونزیایی خود به شش سال زندان محکوم شد.

دادگاهی در هنگ کنگ، این کارفرمای ۴۴ ساله را در هجده مورد از بیست اتهام وارده از جمله سوء استفاده کاری، آسیب های جسمانی شدید، تهدید و پرداخت نکردن دستمزد، گناهکار شناخت.

تظاهرکنندگانی در خارج از دادگاه، برده داری از زنان را محکوم کردند. یکی از آنها گفت: «مشکل اصلی این است که سوء استفاده ها ادامه دارند، حتی با رای مثبت دادگاه به پرونده ارویانا، این سوء استفاده ها ادامه خواهند داشت چون قانون تغییر نکرده است.»

زنان زیادی مانند این خدمتکار ۲۳ ساله اندونزیایی در هنگ کنگ با رفتارهای غیرانسانی مواجه اند.

مدافعان حقوق بشر بارها درباره این خشونت ها هشدار داده اند.

بیش از سیصد هزار خدمتکار خارجی عمدتا از اندونزی و فیلیپین در هنگ کنگ کار می کنند.