ماموران آتش نشان در چین، یک دختر گرفتار در باتلاق را نجات می دهند

ماموران آتش نشان در چین، یک دختر گرفتار در باتلاق را نجات می دهند

یک دختر در استان جیانگ سو در شرق چین که در قسمت گل آلود یک رودخانه گرفتار شده است، توسط آتش نشانان نجات داده می شود.

یک دختر در استان جیانگ سو در شرق چین که در قسمت گل آلود یک رودخانه گرفتار شده است، توسط آتش نشانان نجات داده می شود.

آتش نشانان که نمی توانند وارد بخش باتلاقی رودخانه شوند، با پرتاب دو طناب به سوی این دختر، وی را بیرون می کشند.

تازه‌ترین ویدیو