حزب حاکم مجارستان برتری مطلق خود را در پارلمان از دست داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حزب حاکم مجارستان برتری مطلق خود را در پارلمان از دست داد

نتیجه انتخابات روز یکشنبه در حوزه وسپریم، در شرق مجارستان حزب حاکم فیدز را از دستیابی به اکثریت مطلق کرسی های پارلمان بازداشت. پیروز انتخابات جانشین نماینده پیشین این منطقه می شود که اخیرا کمیسر اتحادیه اروپا در امر آموزش شده است.

به ویکتور اوربان می گویم که از فسادهای او به ستوه آمده ایم. ما دولتی می خواهیم که در خدمت مردم مجارستان باشد. مردم هنوز خیلی قویتر از حاکمان اند. در وسپریم نشان دادیم که مردم مجارستان هراسی ندارند.

زولتان کز، نامزد مخالف و تحت حمایت جناح چپ با ۴۳ درصد آرا، از حزب حاکم با ۳۴ درصد آرا پیشی گرفت و حزب حاکم که از پنج سال پیش با دو سوم کرسی ها برتری مطلق را در پارلمان در اختیار داشت حالا گامی عقب می نشیند.

خبرنگار یورونیوز در بوداپست می گوید: « نتیجه این انتخابات اساسا نمادین است. با این همه مردم کمی انتظار داشتند که این نامزد مخالف پیروز شود. سال گذشته تیبور ناوارکسیکس، کمیسر کنونی اروپا با ۲۰ درصد بیشتر از رقیبش در جناح چپ پیشی گرفت.»

زولتان کز، پس از پیروزی در انتخابات این حوزه گفت قصد ندارد به هر انجمن پارلمانی بپیوندد بلکه بر آن است تا علیه فساد و دولت اوربان مبارزه کند. او افزود: «به ویکتور اوربان می گویم که از فسادهای او به ستوه آمده ایم. ما دولتی می خواهیم که در خدمت مردم مجارستان باشد. دوستان من ما می توانیم خوشبخت باشیم. مردم هنوز خیلی قوی تر از حاکمان اند. در وسپریم نشان دادیم که مردم مجارستان هراسی ندارند.»

با واگذار کردن این کرسی، دولت ویکتور اوربان برتری مطلق خود را در پارلمان از دست داد. این برتری به او امکان می داد تا اصلاحات چالش برانگیز در قانون اساسی و در زمینه های مختلف از جمله رسانه ها را براحتی به اجرا بگذارد.