اعتراض کشاورزان لهستانی به عدم دریافت حمایتهای دولتی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض کشاورزان لهستانی به عدم دریافت حمایتهای دولتی

کشاورزان لهستانی در اعتراض به سیاستهای دولتی و عدم حمایت وزیر کشاورزی، در خیابانهای ورشو دست به تظاهرات زدند و خواهان استعفای وزیر کشاورزی شدند. این کشاورزان خواستار حمایت های مالی دولت و دریافت یارانه های دولتی هستند چرا که پس از تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه ضررهای زیادی متحمل شده اند.