سفینه باری پروگرس به ایستگاه فضایی بین المللی متصل شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سفینه باری پروگرس به ایستگاه فضایی بین المللی متصل شد

خبر کوتاه

سفینه فضایی پروگرس حامل یک محموله کمکی روز سه شنبه پس از ترک پایگاه فضایی بایکونور در قزاقستان با موفقیت به ایستگاه فضایی بین المللی متصل شد.

محموله سفینه باری شامل سوخت، مواد غذایی، اکسیژن، تجهیزات علمی و بسته های خدمه مستقر در ایستگاه فضایی است.