تصویب بودجه ۸۷ میلیون دلاری برای مبارزه علیه اسلام گرایان بوکوحرام

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تصویب بودجه ۸۷ میلیون دلاری برای مبارزه علیه اسلام گرایان بوکوحرام

خبر کوتاه

روسای جمهور ده کشور عضو جامعه اقتصادی آفریقای مرکزی، در نشست فوق العاده ای که روز دوشنبه در کامرون برگزار شد، یک بودجه ۸۷ میلیون دلاری را برای مبارزه علیه اسلام گرایان افراطی بوکوحرام تصویب کردند.

این بودجه برای تشکیل یک نیروی نظامی مشترک و تجهیز آن به امکانات مبارزه با بوکوحرام هزینه خواهد شد.