یونان و اعضای منطقه یورو به توافق نرسیدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یونان و اعضای منطقه یورو به توافق نرسیدند

در پایان نشست وزرای اقتصاد منطقه پولی یورو، توافقی بر سر چگونگی بازپرداخت بدهی های یونان حاصل نشد.

دولت جدید یونان با تمدید مدت زمان بازپرداخت این بدهی ها موافق نیست و خواهان بازنگری شرایط بازپرداخت وام ۲۴۰ میلیارد یورویی این کشور است.

یونان همچنان تاکید دارد که طرح بازپرداخت بدهی ها همزمان با اعمال سیاست های ریاضتی باعث نابودی اقتصاد این کشور شده است.

مهلت طرح حمایتی اعضای منطقه پولی یورو از اقتصاد یونان آخر ماه فوریه به سر می رسد. احتمال می رود که وزرای اقتصاد منطقه یورو جمعه آینده بار دیگر در مورد چگونگی بازپرداخت بدهی های یونان دیدار و مذاکره کنند.