رییس جمهور جدید کرواسی سوگند یاد کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رییس جمهور جدید کرواسی سوگند یاد کرد

خبر کوتاه

کولیندا گرابار کیتاروویچ، رییس جمهور جدید کرواسی سوگند یاد کرد.

او خواستار وحدت ملی برای انجام اصلاحات اقتصادی شد.

این بیست و هشتمین عضو اتحادیه اروپا از سال 2008 در رکود اقتصادی به سر می برد.