"چاد" برای نخستین بار هدف حملات بوکوحرام قرار گرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
"چاد" برای نخستین بار هدف حملات بوکوحرام قرار گرفت

نیروهای نظامی نیجریه می گویند، شبه نظامیان اسلامگرای بوکوحرام یک روز پس از نخستین حمله این گروه به چاد، روستای گمب در شمال شرقی نیجریه را هدف قرار دادند که ارتش موفق شده آنها را عقب براند.

حمله گروه اسلامگرای بوکوحرام که مناطقی از نیجریه را در اختیار دارد، برای اولین بار به چاد صورت گرفت که مرگ ده ها تن از جمله کدخدای این روستا را در پی داشت.

مقام های رسمی می گویند، این شبه نظامیان شبانه با قایق از دریاچه چاد عبور کردند و روستایی را که در ساحل این دریاچه بود، هدف قرار دادند.

در حال حاضر، نیروهای ارتش چاد در نیجریه با بوکوحرام در حال جنگ هستند. چاد، چهارمین کشور خارجی است که اسلامگرایان بوکوحرام به آن حمله کرده اند.