تظاهرات علیه استخراج گاز در پرو

تظاهرات علیه استخراج گاز در پرو

در تظاهرات مخالفان استخراج گاز توسط شرکت آرژانتینی “پلاس پترول “،در پرو حداقل یک نفر کشته شد.

در تظاهرات مخالفان استخراج گاز توسط شرکت آرژانتینی “پلاس پترول “،در پرو حداقل یک نفر کشته شد.

تازه‌ترین ویدیو