محاکمه رئیس سابق صندوق بین المللی پول به اتهام دست داشتن در ایجاد شبکه فحشا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
محاکمه رئیس سابق صندوق بین المللی پول به اتهام دست داشتن در ایجاد شبکه فحشا

محاکمه دومینیک استراوس کان، رئیس سابق صندوق بین المللی پول به اتهام دست داشتن در ایجاد شبکه فحشا از روز دوشنبه در دادگاه کیفری شهر لیل در فرانسه آغاز می شود.

این محاکمه مربوط به پرونده ای است موسوم به «هتل کارلتون» که در سال ۲۰۱۱ پلیس لیل در جریان آن قرار گرفت؛ قبل از آنکه استراوس کان در ارتباط با اتهام مربوط به تعرض جنسی به خدمتکار هتل سوفیتل در نیویورک بازداشت شود. همان رسوایی جنسی که این چهره را که در آن زمان مدعی احتمالی ریاست جمهوری فرانسه به شمار می رفت، ناگزیر به کناره گیری از پست ریاست صندق بین المللی پول کرد.

بر اساس پرونده «هتل کارلتون» گفته می شود که این عضو حزب سوسیالیست فرانسه به همراه سیزده تن دیگر مظنون به ایجاد شبکه ای هستند که زنان خودفروش را برای حضور در محافل عیاشی در هتلها و ضیافت ها استخدام می کرده است.

در صورت اثبات جرم، رئیس سابق صندوق بین المللی پول به تحمل مجازات ۱۰ سال زندان و پرداخت یک و نیم میلیون یورو جریمه محکوم خواهد شد.

این دادگاه به منزله آزمونی برای سنجش میزان تحمل نظام قضایی فرانسه در برابر سوء رفتارهای جنسی و اخلاقی چهرهای مطرح ارزیابی می شود.