گسترش جبهه های نبرد در اوکراین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گسترش جبهه های نبرد در اوکراین

یا شدت یافتن مجددِ مخاصمه نظامی میان شورشیان جدایی طلب شرق اوکراین با نیروهای نظامی و شبه نظامی این کشور، شهرها و مناطق مسکونی بیشتری به میدان جنگ بدل شده اند.

پس از شکست آخرین دور مذاکرات میان دو طرف برای برقراری آتش بس جدید، علاوه بر فرودگاه دونتسک، دبالتسوه و یناکیوه هم به جبهه های جنگ اضافه شده اند. شورشیان جدایی طلب سعی می کنند با تصرف مناطق بیشتر، حاشیه امنیت خود را در شهرهای دونتسک و لوهانسک افزایش دهند.

بسیاری از شهروندان دبالتسوه و یناکیوه که امکان فرار به مناطق امن را پیدا نکرده اند، در طول روز در زیرزمین ساختمان ها پناه می گیرند.

الکساندر زاخارچنکو، رهبر جمهوری خودخوانده خلق دونتسک روز دوشنبه اعلام بسیج عمومی کرد و گفت:«هدف ما افزایش شمار سربازان ارتش به صدهزار نفر است. نه به این معنی که صدهزار نفر را به خدمت می گیریم، اما ارتش داوطلبانه دونتسک و لوهانسک باید صدهزار عضو داشته باشد.»

تنها در روزهای شنبه و یکشنبه، بیش از چهل نظامی و غیر نظامی، در جریان تبادل آتش میان دو طرف جان باخته اند.