دولت مکزیک از مرگ قطعی همه دانشجویان گمشده خبر داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دولت مکزیک از مرگ قطعی همه دانشجویان گمشده خبر داد

مقامهای مکزیک از کشته شدن همه ۴۳ دانشجویی که چهار ماه پیش ناپدید شده بودند، خبر داد. این نخستین بار است که دولت مکزیک خبر قطعی مرگ این دانشجویان را رسما اعلام می کنند.

مجموعه شواهد بدست آمده در جریان تحقیقات، ما را به این نتیجه معقول و منطقی سوق می دهد که بدون هیچ تردیدی دانشجویان کالج تربیت معلم از آزادی محروم، کشته و سپس سوزانده و به رودخانه سن جان انداخته شده اند.

خسوس موریلو کرم، دادستان کل مکزیک در یک نشست خبری گفت: «مجموعه شواهد بدست آمده در جریان تحقیقات، ما را به این نتیجه معقول و منطقی سوق می دهد که بدون هیچ تردیدی دانشجویان کالج تربیت معلم از آزادی محروم، کشته و سپس سوزانده و به رودخانه سن جان انداخته شده اند.»

گزارشها حاکی از آن است که دانشجویان مذکور شامگاه ۲۶ سپتامبر پس از شرکت در اعتراضات علیه شیوه های تبعیض آمیز استخدام آموزگاران در شهر ایگوالا به دستور شهردار توسط پلیس بازداشت و به یک باند تبهکار سپرده شدند. این باند نیز دانشجویان را به تصور این که اعضای باند رقیب در قاچاق مواد مخدر هستند، کشته و سوزانده است.

تظاهرکنندگان و خانواده ها و نزدیکان قربانیان بارها با پرپایی راهپیمایی خواستار مجازات عاملان این حادثه شده بودند و از نحوه عملکرد دولت در قبال این موضوع انتقاد داشتند.

بسیاری از آنها که ساعاتی پیش در یک نشست خبری حضور داشتند، هنوز امیدوارند که عزیزانشان را زنده بیابند.